Andra delperioden 1931 - 1969 = 38 år

1931

 

Börskraschen 1929 medför nu hög arbetslöshet i Sverige (130’000 pers).

Guldmyntfoten avskaffas 27/9 – även i England (20/9) vars världsherravälde över valutasystemen bröt samman.

Fem demonstrerande människor skjuts ihjäl i Ådalen på Kristi Himmelsfärdsdag (vilket bör ha upprört många Tyresöbor och påverkat den politiska kampen, dock oklart hur mycket). Den 16/5 demonstrerar 100000 personer i Stockholm. 

1932

Tyresö Tegelbruk börjar styckas till tomter.

Kreugerkraschen efter att Ivar Kreuger dör i Paris i mars. 

1933

 

P-A Hanssons politiska ”kohandel”.

Steriliseringslagen vill motverka rasbiologisk degeneration.

Byggnadsarbetarna i strejk sedan arbetsgivarna sänkt lönerna och strejken varar 18/4 1933 till februrai 1934.

Sveriges första T-banelinje öppnar 30/9 mellan Slussen och Skanstull.

1934

Tyresö får kommunfullmäktige som ersätter kommunalstämman. Den 16 september 1934 ordnas ffg kommunalval till kommunfullmäktige i Tyresö och 485 invånare (av 1250) röstar fram de 15 nya makthavarna:

7 för borgerlig samling (inkl bondeförbundet),

4 för kommunisterna,  3 för socialdemokraterna,

1 för ”kommunens framtid”.

Tyresö Fiskevårdsförening bildas.

Tyresö Stugutställning

Den nuvarande slussen byggs vid Gamla Stan.

Riksdagen beslutar om en arbetslöshetsförsäkring där staten bidrar till fackförenignenas arbetslöshetskassor.

En ny vägtrafikstadga ger polisen rätt att hindra en berusad förare att fortsätta sin färd.

De första proven för Simborgarmärket avläggs.

 

1935

Tyresö kyrka (och dess gravkor) renoveras.
Röda Korset och markis Lagergren börjar bekosta varm mjölk vintertid till Kyrkskolans elever (till 1946).

Lika folkpension för kvinnor och män.
1930 års försvarskommitté förordar förstärkning av försvaret igen efter nedrustningen 1925. 

1936

Stockholms stad köper Tyresta av Torsten Kreuger (och Åva år 1948 av Johan Lagergren) och bägge delarna blir friluftsområden i samband med köpen. Detta utvidgas 1986 och även år 1993 när Tyresta blir nationalpark.
Tyresö säljer Holländartorpet.

Sju års skolplikt införs. (=förlängning med ett år.)
Folkpension blir obligatorisk.
Bromma öppnar 23/5 som Sveriges första anlagda markstation i Sverige. 

1937

 

Likalön för kvinnliga och manliga folkskollärare.

Prygel försvinner som möjligt straff i fängelserna

1938

 

Preventivmedel tillåts.

Moderskapspenning införs för alla mödrar. 

1939

Stor invasionsövning genomförs 12 till 15 sept på Brevikshalvön av Svea Livgarde. Prästgården på Tjärnstigen byggs. Förslag till stor flottbas vid Slumnäs-Erstavik.

Två veckors semester; förbud att avskeda kvinnor som gifter sig eller blir gravida.
1 maj helgdag ffg. Dalarö kanal invigs.

1940

I Tyresö startas ett ABF-bibliotek, vilket övertas av kommunen 1943.

Första kursen i Sverige ordnas för brunnsborrningsförmän.
Den 7/1 dvs trettondagen arbetar 100 000 personer i 400 företag och skänker inkomsten till Finlandshjälpen.

1941

Tyresö Bygdegårdsförening börjar bildas.

Rösträttsåldern sänks till 21 år.
Omsättningsskatt 5% införs den1 jan. 

1942

Tyresö överförs till Stockholms stift från Strängnäs stift.

Tyresönäs Villaägareförening bildas.

Prisstopp införs den 31 oktober och lönestopp i dec. 

Slutligt avskaffande av 1686 års kyrkolagskrav att prästen i kyrkan skall läsa upp statliga kungörelser. 

1943

Brevikshalvöns vägar förses med namn och tomtnummer.
Dansbana vid Trintorp populär.
Tyresö Förvaltningsbolag säljer Dyviks gård.
Tyresö poststation flyttar till Åkerbloms villa på Tjärnstigen 6.

Skoransonering införs som ger en herre 1 par skor och 1 halvsulning per 1½ år.

1944

 

Vägväsendet förstatligas och vägskatten upphör.
På kvällen den 22 februari bombar ryska flygplan Stavsnäs, Eriksdal, Järla station och Spillersboda brygga på Blidö. 

1945

Statarsystemet upphör i Tyresö.
Sellbergs åkeri köper Bollmora gård (inklusive 99 ha mark) för 99000 kr.
Kommunens första tjänsteman (kamrer Gunnar Tunevi) anställs och får kontor på Vendelsövägen51.
Ällmoraaffären öppnar. (Mjölkbilen vägrar åka dit pga dåliga vägen, men Ällmoraaffären får själv hämta mjölken vid Breviks affär.)
Vägen längs stranden förbi Tyrede privatiseras när Morales Tyredetomt får gå ner till vattnet.

Atombomben fälls 6 augusti över Hiroshima och 9 augusti över Nagasaki.
FN grundas. 

1946

Tyresö Vägförening bildas och omfattar förutom Brevikshalvön: Gimmersta, Strand, Öringe, Björndalen. Trollbäckens Vägförening bildas också.
Skolfrukost börjar serveras i kyrkskolan.
Livsmedelsaffären startar vid Trinntorp och i Nytorp.

Rätt till lika lön för man och kvinna i statliga tjänster.
Abort medges på medicinska grunder. Riksdagen beslutar om obligatorisk sjukförskring som ger fri sjukhusvård åt alla men reformen genomförs inte förrän 1955.

1947

Brevikshalvöns simskola börjar.

Källskattesystemet börjar tillämpas från år 1947.

Från år 1947/48 ersätts barnavdrag med barnbidrag.

Födelsenummer införs för att den nya källskatten skall kunna dras direkt på lönen.

Förbud från 4/11 att köra bil på söndagar för att minska dyr bensinimport.

1948

 

1947 år byggnadslag träder i kraft.

Kravaller på Söder i Stockholm där tusentals ungdomar slåss mot polisen kväll efter kväll omkring den 26 mars.

1949

Tyresö kommun börjar anlägga VA-system (i Trollbäcken). Affären vid Nytorp tillhandahåller inte längre telefon för allmänheten, varvid Tyresö Villaägareförening sätter upp en väntkur vid busshållplatsen dit man får telefon i maj 1949.

Berlinblockaden från 1948 upphör i maj.
Köttransonering upp hör 20 juni. Ransonering på socker och bildäck upphör den 31 augusti. Kronan devalveras med 30,5 % mot dollarn den 19/9.

1950

Åvaområdet har 10 000 scouter från 16 länder på sommarlägret Åvatyr under ledning av Folke Bernadotte. Dans börjar anordnas vid Trinntorp (slutar 1963).
Ällmora affär öppnar på nytt.

Bägge föräldrarna blir förmyndare för sina barn. Övergångsbestämmelserna från år 1921 upphör och kvinnor som gift sig före 1921 får förvalta sin egendom.
Sverige passerar 7 miljoner invånare.
Koreakriget bryter ut 25/5.
Riksdagen beslutar om 9-årig enhetsskola som skall ersätta alla andra skolformer.

1951

Miljökamp för att bilda Dyviks naturminne som reservatsområde.
Trinntorpsbadet från en svikt.

Tre veckors semester införs.
Enligt 1951 års religionsfrihetslag blir det möjligt att fritt utträda ur kyrkan utan att gå in i något annat kristet samfund.

1952

Tornet på Tyresö kyrka får en 2½ meters förhöjd huv, men Byggnadsstyrelsen ålägger att den lägre tornhuven ska återställas. De nuvarande takspånen av tjärad furu på Tyresö kyrkas tak läggs på.

Kommunindelningsreform, men Tyresö berörs inte.
Passtvånget mellan de nordiska länderna avskaffas 31 dec.

1953

Tyresö Villaägareförening sätter upp gemensamma brevlådeställ på Brevikshalvön (även våren 1954)

Strandlagen med en 300 metersgräns införs.

1954

Trintorpsbadet får badflotte med svikt (finansierad av doktor Thaning)

DNA-strukturen upptäcks i april (av Crick & Watson) och publiceras i april.

1955

Tyresö vägförening bildar en samarbetsnämnd med Trollbäckens vägförening för att sköta vägnäten. Diskussion om anhopning av främmande båtar i Breviksmaren
S-politikern Gunnar Gyllnert blir Sveriges förste kommunalt heltidsanställde politiker.
Bygdegårdsföreningen övertar Kyrkskolan.
Breviksbadet anordnas.

Motboken avskaffas från 1 oktober efter att ha införts 1917.
En folkomröstning säger med 82,9 % nej till högertrafik den 16/10.
Arbetande kvinnor får 3 månaders betald ledighet när de fött barn.
Den torraste sommaren sedan år 1785.

1956

Kyrkskolan byggs om till bygdegård.

Startdatum för reguljär television den 15/9, då en provisorisk TV-station för Stockholmsområdet börjar sända.
Prisreglering och priskontroll avskaffas med undantag för jordbruksprodukter och hyror.
Bensin och brännolja ransoneras under en och en halv månad i Suez-krigets spår.

1957

Tyresö skola (som uppförts år 1876) omvandlas till bygdegård den 30/5.

Sputnik sänds runt Jorden.
EEC bildades.

1958

Kommunen köper marken vid Bollmora.
Tyresönäs VillaägareFörening överlägger med båtägarna från Ängsö, Ägnö och Kalvholmen om P-problemen vid Breviksmaren. Förslag ordna P 300 meter österut längs vägen till Dyviksudd.
TVF utreder förfoganderätten till grönområdena. Markägaren överlät kostnadsfritt brunnar, bryggor mm på grönområdena till TVF.
Miniatyrgolfbanans ägare vid Bergshyddan önskar ordna dansbana. 40 grannar protesterar.

Kvinnliga präster möjliga.

1959

Riksdagen antog ”Lex Bollmora” som ger Stockholms kommunala bostadsbolag möjlighet att bygga i Tyresö.
Kommunen fastställer den första utbyggnadsplanen för Bollmora.

4 % omsättningsskatt införs.

1960

Höghusen nära Tyresö Centrum börjar byggas. ATP införs.
Bryggföreningana vid Nytorp och Nötskrikevägen fick bidrag från TVF för underhåll av bryggor. Tegelbrukets bryggförening bildades. Trintorps bryggförening är under bildande.
Kommunens friområdesutredning (gjord av Eglers stadsplanebyrå) i maj 1960 säger att Brevikshalvöns grönområden bör reserveras för där boende och att ingen obehörig trafik bör dragas dit. TVF beslöt 1960-02-10 att inte ordna fler P-platser vid sina bad.

Lika lön för lika arbete för man och kvinna införs som princip.
Krigsårens omsättningsskatt, oms, återinförs med 4%.
Hustrun skall kunna behålla sitt släktnamn i äktenskapet.

1961

Större tidningslåda sätts upp vid Breviks och Trintorps busshållplats.

Första rymdskeppet lämnar Jorden.
Grundskola beslutas med 9 års skolplikt från 1962.
Prästen detroniseras genom att inte längre vara självskriven ordförande i kyrkorådet.
Berlinmuren börjar byggas i april.
Regalskeppet Wasa lyfts upp den 24/4.

1962

Lillängens bollplan anläggs vid Öringhamnsvägen. Poststationen flyttar till ett höghus i Bollmora från Tjärnstigen.
Gränö-Breviks vägsamfällighet får egen brygga i Breviksmaren.

Arlanda invigs.
Rachel Carsons bok Tyst vår kommer ut och påverkar miljödebatten.
Beatles slår igenom. Pastoratsreformen bryter den gamla traditionen ”en församling – en präst” och slår ihop församlingar till större pastorat med flera präster.

1963

”Lex Gyllnert” gör det möjligt för Tyresö att anställa Sveriges första kommunalråd.
Villaägareförening får rätt att bygga vissa bryggor och omklädningshytter. Badbrygga byggs för vuxna utanför Breviksmarens utlopp - delvis finansierad genom penningsinsamling bland närboende
En 100 m lång brygga påbörjades vid Nötskrikevägens förlängning.

 

 

1964

Tyresö är Sveriges barnrikaste och pensionärsfattigaste kommun.

P-piller godkänns och börjar användas i Sverige.

1965

Bollmora Centrums första etapp invigs i september.

En gymnasiereform avskaffar latinlinjen.
Polisen förstatligas.
Rösträttsåldern sänks från 21 till 20 år.
Kvicksilverpreparat förbjuds 23/11 som betning i jordbruket.

1966

Karolinahemmet rivs.
Breviksbadets omklädningsbyggnad uppförs.

 

1967

Folkhem Bygg och Fastighets AB köper grönområdena på Brevikshalvön inklusive Dyviksudd, Trollsjön, Klövberget, Telegrafberget, Orrnäsberget.
Den 13 september säljs överraskande alla grönområden (inkl Uddby, Gimmersta, Dyvik) till Folkhem, utan att kommunen underrättas. (Kommunen hade dessförinnan förhandlat om köp.
)
Biblioteksfilial öppnas av konstnären Hans Brandts fru vid Breviksvägen (drogs in 1983).
1966 års regionplan för Stockholmsområdet förklarar Brevikshalvön som fritidsområde och ej avsett för ytterligare bebyggelse
.
Kommunen önskar bygga småbåtshamn vid Uddbyviken för 300 båtar och 500 vinteruppläggningsplatser. TVF värnar om trafiken i Luraström och Kalvfjärden och vattenkvaliteten och att kommunen i stället ska prioritera en småbåtshamn vid Vissvass.

Kommunen köpte Uddby gårds 40 ha som fritidsområde, vilket bedömdes avlasta Brevikshalvön något.
Brevikshalvöns brevvlådeställ flyttas i samband med högertrafikomläggningen. Busshållplatserna och deras tidningslådor fick också nya lägen. Villaägareföreningen ansvarar för ställ till cirka 650 brevlådor och till 18 tidningslådor vid busshållplatser.
TVF önskar att postutdelning ska utvidgas till Vråkvägen, Björndalsringen och Sjöbergavägen, men postens mopeder klarar ej de branta backarna.
Sommarkarnevalerna vid Trinntorp börjar (till 1982).

Första gången Tyresö kommun ordnar midsommarfest vid slottet.

Personnummer med kontrollsiffra införs.
Den första hjärttransplantationen genomförs (i Sydafrika).
Högertrafikomläggning den 3 sept..
Ny affärstidslag ger butikerna rätt hålla kvällsöppet.
Riksdagen beslutar inrätta ett trafiksäkerhetsverk.
En svår storm den 27/10 fäller mycket skog i Tyresö och södra Sverige.

1968

Femdagarsvecka i skolorna från höstterminen.

Lärarstrejk och statstjänstemannalockout under hösten.
Naturvårdsverket och Trafiksäkerhetsverket bildas.

1969

Alby Friluftsgård invigs i november.
Granängsringen börjar byggas.
Kommunen inrättar en Gatu- och parkförvaltning, som tar över Trollbäckens vägförening (som likvideras). 

TV2 börjar sändas 5/12.
Myndighetsålders sänks till 20 år.
Första mannen på Månen.
Fyra veckors semester.
Första kommersiella satelliten sänds upp.
Sverige passerar 8 miljoner invånare.
Förbudet mot nöjesarrangemang på långfredag, påskdag och juldag upphävs.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)