Första delperioden 1892-1930 = 38 år

Händelser SOM Tyresöborna bör ha noterat

(Brevikshalvön Med fet stil i vänsterspalten)    (Fysiska närhändelser Med fet stil i högerspalten.)

                                                Första delperioden 1892-1930 = 38 ÅR

År         

Händelser i (eller nära) Tyresö
-
med tonvikt på Brevikshalvön

Andra händelser som invånarna bör ha uppmärksammat

1892

Markis Lagergren skriver under köpekontraktet till Tyresö den 23 juli. Säljaren Hörstadius har möbelauktion på slottet den 19 september och flyttar sen till Stockholm.

90 dagars värnplikt införs.
Rudolf Diesel patenterar Dieselmotorn.   

1893

Stort bröllop den 6 juli på Lilla Tyresö mellan Ellen Nyblom (dotter till professor Carl Rupert Nyblom i Uppsala och dennes fru Helena) och skulptören Teodor Lundberg. Prins Eugen var gäst på bröllopet.
Minnesstenen vid Bollmoravägen. ”GUD har den 30 sept 1893 från fara och död räddat fyra människor. Honom vare tack och pris. Amen.” De fyra personerna voro Claes och Caroline Lagergren, fröken Ellen Stråhle och markisens kusk (troligen Pettersson). (Ellen Stråle bör ha varit en dotter till antingen landshövdingen i Stockholm Vilhelm Stråle 1816-1902 eller dennes bror riksdagsmannen Gustaf Stråle, 1826-97.)

Saltsjöbanan invigs. Saltsjöbadens hotell & restaurang öppnas 1/7 och ångbåt går 3 ggr/dag till Dalarö. 

1894

Tyresö slotts friliggande entrétrappa börjar byggas om. Prins Eugén börjar sommarbo i Tyresö.

Olof Kullberg tar ballongfotografier över Stockholm. 

1895

Uddby kvarn (och 30 ha skog) brinner ner på midsommarafton 22 juni.
Tyresö slott får telefon.
50 Södertörns-präster diskuterar kyrkopolitik i Tyresö kyrka nära månadsskiftet juni/juli.

Wilhelm Röntgens avhandling om röntgenstrålar.  Hästspårvagn börjar ersättas med elspårvagnar i Stockholm under perioden 1895-1905.
Den nedbrunna Uddby kvarn ersatt genom att Saltsjöquarn i Nacka byggts år 1890. 

1896

 

Fiskelagen utvidgar fiskerätten i oskiftat fiskevatten från husbehovs- till även avsalufiske. Fords första bil tillverkas.

1897

Ett nytt tegeltak läggs (som varar till år 1933) på bogårdsmuren runt Tyresö kyrka.
Portalen ovanför Tyresö slotts entrétrappa sätts upp med Oxenstiernas och Bielkes vapen.
Ruth & Roséns elektriska kraftverk byggs vid Uddby med (3-fas med 10’000 V driftspänning) luftledning till Timmermansgatan på Södermalm i Stockholm. (Luth & Roséns Elektromekaniska fabrik omvandlades senare till ASEA Söder.)

Sverige passerar 5 miljoner invånare. Stockholmsutställningen på Djurgården. 

1898

Markis Lagergrens andre son Johan föds på Tyresö slott 31 aug.

Landsorganisationen LO bildas.
Allmän rösträtt för män över 25 år införs i Norge.
Hjalmar Branting blir förste s-riksdagsmannen. 

1999

Arrendatorn på Åva (inklusive Storängen och Racksta) Larsson hade sex söner; på midsommardagen drunknar tre av dem (19-27 år gamla) tillsammans med grannsonen Elmgren under fiske i Åvaviken.
Tyresö ladugård flyttas från trädgården till nuvarande läge.

Generalguvernör Bobrikov startar förryskningen av Finland genom sitt ”februarimanifest”. 

1900     

Postverket har postturer till Tyresö 2 ggr/vecka och fjärdingsman Pettersson fördelar posten från postexpeditionen i Gamla Grindstugan.

Sverige ansluter sig till den internationellt accepterade Greenwich-tiden.
Massmördaren från den 16 maj på ångaren Prins Carl avrättas genom halshuggning i Västerås. 

1901

Järnvägen Stockholm-Nynäs öppnas.

Tyresös kyrkoherde Carl August Lönroth efterträds av sin son Carl Lönroth, som även blir predikant vid Stockholms stads uppfostringsanstalt vid Skrubba från 1902.

Tyresö slott börjar byggas om enlig professor Isak Gustaf Clasons anvisningar.

Breviks sommarstad börjar byggas. 

Värnplikt i 8 månader ersätter indelningsverket enligt riksdagsbeslut 23 maj..

Marconi sänder en trådlös morsesignal över Atlanten.

Kvinnor får rätt till 4 veckors ledighet utan lön när de fått barn.

Ersättningsplikt vid olycksfall i arbete. 

1902     

Föreningen För Stockholms Fasta Försvar, FFSFF, bildas och börjar bygga värn, bland annat i Tyresö.
26/12 en orkan på Östersjön dödar ett femtiotal fiskare.

Kort generalstrejk i Sverige: den 15-17 maj strejkar 120000 arbetare för ökad rösträtt med omfattande demonstrationer vid Riksdagshuset den 20 april.
Progressiv statlig inkomstskatt införs – med ett tak på 4 % och ett bottenavdrag på 1000 kr (vilket var högre än medelinkomsten som var 972 kr).

1903

Tyresö slotts östra förbindelsetorn färdigbyggt.

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt bildas.

1904

Tyresö slott får varmvatten.

Rysslands krig med Japan startar 8 februari.
Eugen Schauman mördar Bobrikov i Helsingfors den 16 juni.
Den första fasta biografen i Stockholm öppnas i Blanceteatern vid hamngatan.
6/8 Hästspårvagnarna i Stockholm försvinner.

1905

Minnesten reses vid Baggensstäket över 1719 års seger där.
Tyresö kyrka får centralvärme.

Den blodiga söndagen i Sankt Petersburg den 22/1.
Einsteins relativitetsteori publiceras.
Japan besegrar Ryssland militärt.
Den ryska östersjöflottan sänks av japanerna den 27 maj. Myteri på pansarkryssaren Potemkin i stillhahavsflottan den 27/6. Fred mellan Ryssland och Japan den 18/9.
Storstrejk i Finland från 30/10 till 6/11 och i Ryssland i slutet av oktober.
Unionen med Norge upphör genom Stortingets beslut 7/5 och Oscars IIs tronavsägelse 26/10.
Karl Staff bildar Sveriges första parlamentariska regering i nov.

1906

Under sommaren är överstelöjtnant Leijonhufvud med hela sitt regemente på Tyresö för att ha skjutövningar några dagar.
Poststationen flyttar till skolhuset och förestås av läraren.
Saltsjö-Brevik televäxel öppnar i Brevik.

Nystavning införs den 13/3.
Finland inför allmän rösträtt för män och kvinnor över 24 år.

1907

AB Södertörns Villastad köper Kumla och börjar stycka tomter.
Björkgården (Breviksv 77) styckas av.

Allmän rösträtt för män över 24 år införs vid val till andra kammaren och för gift kvinna år 1908.
Vid kommunala val får ingen ha mer än 40 röster.

Nya Nordiska Museet klart på Djurgården.

1908

Vägskatt införs för vägdistrikten.
Dalarös komminister Israel Zetterqvist efterträder kyrkoherde Lönroth i Tyresö.
Karolinahemmet byggs som fattigstuga, postexpedition och kommunalhus.

Civilt äktenskap möjligt i Sverige (oavsett kyrkotillhörighet). Robert Baden-Powel publicerar Scouting for Boys och scoutrörelsen sprids snabbt även till Sverige, men det är oklart när den når Tyresö.
Många strejker och lockouter i Sverige för 40000 arbetare.

1909     

Tyresö slotts NO-flygel färdigbyggd.
Saltsjöbaden bildas.

Storstrejk 4 augusti till 3 september med 300000 arbetare. Svenska Naturskyddsföreningen bildas.
En spårvägslinje dras fram till Enskede.
Av områdets första befolkning var 62 % arbetare.
Allmän rösträtt för män antas för andra gången och blir definitivt.
Riksförbundet mot osedlighet konstitueras den 14/3.

1910

Kumla Herrgård säljs till Mellersta Sveriges Egnahems AB som börjar sälja tomter för sportstugor och egnahem.

Preventivmedelslagen förbjuder förevisande av preventivmedel. Första flygningen över Stockholm 18 sept.
Konservering i hemmet (i glasburk med gummiring som tätning under locket) blir en folkrörelse som fortsätter tills djupfrysning slår igenom på 1950-talet.
Finland börjar russifieras igen.
En rånmördare blir den siste som avrättas i Sverige den 23/11.

1911

Claes Leo Lagergren (19 år) ordnar sportfest i slottsparken.

En kraftig snöstorm den ¾ förorsakar många fartygsolyckor.
De första passagerarflygningarna i Sverige 17/9.
Orkan 5/11.
En biograflag – med en central censorsinstitution skapas.
Den värsta polioepidemin på 25 år bryter ut och försvarets höstmanöver i Västergötland måste inställas den 31/8..

1912

Olympiaden har internationell regatta utanför Tyresö (mellan Nynäshamn och Sandhamn).
Tyresö Tegelbruk upphör sin produktion.

Titanic förliser i april.
Arbetarskyddslag.
Nationalinsamlingen för pansarbåt (gav 17 Mkr).
Olympiska spelen inledds den 29/6 i Stockholm.

1913

Breviks idrottsförening BIF bildas.
Kyrkoherde Zetterqvist dör plötsligt under tjänsteutövning torsdagen den 3 oktober och efterträds av David Froste.

21/5 beslutar riksdagen om Lag om pensionsförsäkring.
Det första gemensamhetsbadet i Sverige öppnar i Hässelby.
Ivar Kreuger grundar den svenska tändstickstrusten den 18/3.

1914

Den torra sommaren 1914 brinner 150 ha av Tyrestaskogen den 15 juli, trots insatser från 350 man från Svea och Göta livgarde och ”hela Tyresös befolkning”. Mobilisering i augusti (kyrkklockorna i Tyresö ringer i 3 timmar den 2 augusti) och 500 artillerister inkvarteras i Tegelbruket och 200 artillerister inkvarteras i Uddby gård. Nordens länder förklarar sig neutrala.
TrafikAB Drefviken tar över den båttrafik som Vendelsö-Gudö Egnahemsförening startat på Drevviken och driver passagerartrafik fram till 1924.

Fredag den 6/4 (eller 6/2??) tågar 30000 ditresta bönder i ”bondetåget” till Stockholms slott. Bondetåget och Gustav V:s borggårdstal tvingar regeringen att avgå.
Krav på pass införs och guldmyntfoten avskaffas.
All handel med vin och sprit i Stockholm centraliseras till AB Stockholmssystemets butiker, som kräver motbok för köp.
Extraval till andra kammaren den 27/3 blir jordskredsseger för högern och regeringen Hammarskjöld sitter kvar.

1915

Praktiskt taget all skog mellan Uddby kvarn och Stormyra avverkas (genom företaget Olsson & Rosenlund).

Allmän pensionsförsäkring.

1916

Tingsrätten flyttar från Västerhaninge till Sthlm.
Markis Lagergren bäste vän John How dör i Stockholm och minnesbyggnaden uppförs i Tyresö slottspark.

Missväxt och livsmedelsransonering inleds med sockret i nov 1916 och brödransonering år 1917.
Svenska flaggans dag den 6 juni officiell högtidsdag efter att ha firats sedan 1893 på Skansen.

1917

Kravaller den 5 juni i Stockholm m.h.t potatisbristen. Tyresös kyrkoherde David Froste protesterar till kungen om potatisransoneringen mm.

Brattsystemet med motbok för spritköp.
Finland förklarar sig självständigt den 6 december.
Kravaller den 5 juni i Stockholm m.h.t potatisbristen.

1918     

Vid Nyfors ordnas en sommarkoloni för 18 katolska flickor.
Lag mot berberisbusken (för att motverka svartrost på vete). Eftersom berberis fortfarande är vanlig i Tyresö accepterades lagen sannolikt bara i liten omfattning av bönderna där.

Den kommunala fyrkskalan avskaffas och många kommuners verksamhetslust ökar.
17/12 antar riksdagen preliminärt  allmän och lika rösträtt för alla medborgare som fyllt 23 år i riksdags och kommunlaval.
Fattigauktioner förbjuds i nya fattigvårdslagen.
28/1 överlämnar en delegation från Åland en petition om att Åland skall anslutas till Sverige.
11/11 vapenstillestånd i världskriget.
Spanska sjukan krävde 28000 dödsoffer i Sverige under år 1918.

1919

Markisinnan Caroline Lagergren dör 9-10 februari.
Den 16 juli spelas filmen ”Hans nåds testamente” in vid Tyresö slott med 200 pensionärer, som fraktats dit med ångbåt till parkbryggan.
Politisk kamp i kommunalvalet mellan maskinist August Lindquist och markis Lagergren, som för en kort tid blev utmanövrerad från makten.
Obelisken flyttas från Lilla Tyresö till planen framför slottet och kompletteras med en till.
Richard Berg begravs i Tyresö den 3 mars.
Ett järnvägsprojekt stakas ut från Stockholm till Tyresö.

Den 9/5 avskaffas legohjonsstadgans föreskrifter om att tjänstehjon skall hämtas och inställas i tjänst genom polisens försorg. Det är inte längre straffbart att lämna sin tjänst.
Åtta timmars arbetsdag införs.
Den allmänna rösträtten införs vid lokala val, kvinnor får kommunal rösträtt; bolag har inte längre kommunal rösträtt.
Spanska sjukan dödar 30000 svenskar 1918-1920.
Katekesen utgår som lärobok i skolan.

1920

Statsminister Hjalmar Branting (med familj) besöker Tyresö slott 30-31/5 och diskuterar religionsfrihet.

Bestämmelserna om husaga upphävs den 18/6.
Folkskolan blir 6-årig.
Kraftig lågkonjunktur under andra halvåret med 160’000 arbetslösa.
Branting bildar den första s-regering som bildats på demokratisk väg i världen.
Regeringen (s) faller efter höstens val.
Motbok införs i hela landet den 1 jan.

1921

Busstrafik börjar på Södertörn.

Riksdagen beslutar 20/1 för andra gången om allmän rösträtt.
Kvinnlig rösträtt till riksdagen för första gången i september.
Grammofonen blir vanlig i hemmen på 1920-talet.
Gifta kvinnor myndiga vid 21 års ålder.
Folkomröstning 27/8 om rusdrycksförsäljning.
Dödsstraffet avskaffas.

1922

Markis Lagergren gifter om sig med Mary More Ogden den 10 juni i Stockholm och åker sedan till Tyresö där ”praktiskt taget alla invånare” bildar häck.
Lagergren börjar ge ut ”Mitt livs minnen”.
Den 6 november flyttar markis Lagergren formellt från Tyresö till Rom.

Rundradiosändningar börjar.
50 procents arbetslöshet.
27/8 allmän rådgivande folkomröstning om totalt alkoholförbud ger att 51% inte vill ha förbud. Det var 55 % valdeltagande.

1923

Patronatsrätten upphör och Dalarö bildar egen församling. Kyrkoherde Froste efterträds av P G Ålund som kyrkoherde i Tyresö.
Markis Lagergren avstår äganderätten till kyrkan och kyrkogården.
Marinus von Rossum landstiger nedanför Tyresö slott som första kardinal på svensk mark sedan Vilhelm van Sabines besök år 1248 på kyrkodagen i Skänninge.
Julen detta år är den sista som markis Lagergren firar på Tyresö.

Sveriges sista stora utvandringsår med 25000 emigranter.
Sverige passerar 6 miljoner invånare.
Vin- och spritcentralen får monopol på all handel med alkohol.

1924     

Karolinahemmets fattigverksamhet upphör.

Nynäs Järnvägs AB tar över driften av båttrafiken på Drevviken och driver den till 1838.

Guldmyntfoten införs den 1 april. 1 kr = 1/2480 kg guld.
Mul- och klövsjuka drabbar på ett år 260000 kreatur, som till stor del måste slaktas.

1925

Markis Lagergren verkar ha bott i Rom hela året.

Rundradion inleder reguljär verksamhet.
Försvaret nedrustas.
Borgerlig begravning möjlig.
Allsvensk fotboll införs.
Natan Söderblom ordnar ett ekumeniskt möte i Stockholm 18/8.

1926

Tyresö socialdemokratiska arbetarekommun bildas.
Den 14 juli är det värmebölja och Sverige har varmast i Europa.

 

Nacka (inklusive Tyresö) blir eget polisdistrikt (och får första polisbilen år 1948).
Sverige visar sig ha lägst födelsetal i Europa och troligen i världen.
Kyrkomötet godkänner regeringens förslag om borgerlig begravning.

1927

Egnahemsföreningen i Kumla bildas.
Japanska paviljongen i Brevik uppsatt.

Folkskolan blir fyrårig och statliga läroverk öppnas för flickor.
Luciafirandet lanseras med kortege till Skansen.
Ivar Kreuger behärskar en stor del av världens tändsticksproduktion.

1928

Klockan 1045 den 3 maj passerar luftskeppet Italia över Brevikshalvön på sin väg till Stockholm.
Tyresö slotts NV-flygel taklagd.

Kommunalskatten blir inkomstskatt istället för avkastningsskatt.
Per Albin Hansson myntar begreppet Folkhemmet.

1929

Greta Garbo m.fl är på midsommarkalas i Tyresö slott. Den 18 augusti åker ångfartyget ”Najaden” in till Tyresö slott med kardinaler m.fl höga gäster.
Den 29 augusti gifter sig Johan Lagergren i Stockholm och har stor fest vid Tyresö slott på kvällen (”alla arrendatorer och arbetare under slottet hyllade där de nygifta”).
Allmänna Sparbanken går över styr och en ekonomisk kris börjar. (Den banken hade köpt det mesta av marken vid Kumla Gård och konkursen medförde problem för många tomtköpare i Trollbäcken.)
Markis Lagergren köper Spirudden.
Rudtjärnsdammen i Brevik klar.
Morgongymnastik börjar i Sveriges Radio, ledd av kapten Bertil Uggla, som sommarbodde i Brevik.
Ovanligt sträng vinter och krigsfartyg sätts in som isbrytare.

Den svarta torsdagen på New Yorks börs är den 24 oktober då börskurserna rasar.
Obligatorisk trafikförsäkring för motorfordon införs.

1930

Markis Claes Lagergren dör 13 februari i Rom.
Skolärenden flyttas från den kyrkliga till den borgerliga kommunen.
Tyresö kommun bildar en byggnadsnämnd.

Stockholmsutställningen blir funktionalismens genombrott i Sverige. Den öppnar den 16 maj och 4,1 miljoner besökare besöker utställningen.
Riksdagen beslutar om fri fart på vägarna.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)